كدينگ حسابداري تفصيلي

كدينگ حسابداري تفصيلي

هميشه چينش کدينگ به عنوان مهمترين قسمتها در حسابداري در نظر گرفته شده است.جايي که در آن ميتوان با استفاده از بکارگيري سطوح، يک ترکيب درست براي صدور اسناد استفاده نمود. با استفاده ار سطوح ميتوان طوري حسابها را معرفي نمود که نهايتاً بتوان گزارش هاي متنوعي را گرفت.

تاریخ انتشار: 1394/01/23

حساب و كدينگ حسابداري

حساب و كدينگ حسابداري

حساب در حسابداري ابزار ثبت اطلاعات مالي مي‌باشد. در واقع هر سند حسابداري از تعدادي حساب تشکيل شده که با يک عدد بدهکار و يا بستانکار شده اند و گوياي يک رخداد مالي مي‌باشند. مشخص است که قبل از ثبت اسناد مالي، مي‌بايست با انواع حساب‌ها آشنايي داشت. حساب‌ها را در 8 گروه استاندارد تقسيم بندي مي‌کنند: گروه تراز آزمايشي، زير گروه تراز آزمايشي، کل، معين، معين2، تفصيلي، تفصيلي 2 و تفصيلي شناور
تاریخ انتشار: 1394/03/16

چينش كدينگ در سطح تفصيلي

چينش كدينگ در سطح تفصيلي

چينش کدينگ در حسابداري مهمترين مرحله ميباشد. براي صدور سند حسابداري به کار گيري سطوح مختلف کدينگ حسابداري براي اخذ گزارشگيري‌هاي صحيح الزامي مي‌باشد.
تاریخ انتشار: 1394/05/02

ثبت سند حسابداري براي فاكتور فروش

ثبت سند حسابداري براي فاكتور فروش

براي اخذ گزارشات مالي در يک شرکت مي بايست براي تمامي تراکنشهاي مالي آن شرکت سند حسابداري ثبت گردد. در اينجا ثبت سند براي فاکتور فروش توضيح داده مي شود.
تاریخ انتشار: 1394/05/26

پرسش وپاسخ هاي متداول نرم افزار حسابداري – بخش اول

پرسش وپاسخ هاي متداول نرم افزار حسابداري – بخش اول

حسابداري علم جمع‌آوري اطلاعات مالي يک مجموعه (خانه، شرکت، موسسه و ...) يا شخص و نگهداري حساب و کتاب آن مي‌باشد. نرم افزار حسابداري يک نوع نرم افزار مالي کاربردي مي‌باشد که جهت مکانيزه نمودن و رايانه‌اي کردن اين حساب و کتاب‌ها طراحي شده است. نرم افزار حسابداري پيشرو يکي از قوي‌ترين نرم‌افزارهاي مالي موجود در بازار است که با توجه به قوانين مالي کشور و نحوه کار شرکت‌ها و موسسات تجاري و زير نظر مميزين مالياتي طراحي شده و مورد تاييد سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد.

آنچه در اين مقاله نوشته شده است مجموعه‌اي از سوالات کاربران سيستم حسابداري پيشرو مي‌باشد که در هنگام تماس با پشتيباني پرسيده شده اند.

تاریخ انتشار: 1395/07/12

مركز هزينه در نرم افزار پيشرو

مركز هزينه در نرم افزار پيشرو

همانطور که ميدانيد به واحد هايي که انجام عمليات مربوط به آنها مشمول هزينه مي شود مرکز هزينه مي‌گويند. به عبارتي مرکز هزينه بخشي از واحد توليدي است که در آنجا براي توليد محصول و يا انجام خدمات هزينه‌اي صورت مي‌پذيرد. هرچه تعداد مراکز هزينه بيشتر باشد، کنترل هزينه با دقت بيشتري صورت مي‌پذيرد.

تاریخ انتشار: 1396/04/20

درخواست تماس