چه زماني به سيستم مديريت ارتباط با مشتري نياز داريد؟

چه زماني به سيستم مديريت ارتباط با مشتري نياز داريد؟

اين سوالي است که اغلب مديران شرکت ها از خود مي‌پرسند. بسياري افراد به دليل اينکه به صورت سنتي کار کرده اند به سختي زير بار هزينه هاي مالي و زماني تهيه نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري نمي‌روند. غافل از اينکه تهيه يک نرم افزار خوب و کارآمد مي‌تواند کمک مناسبي در بهبود شرايط کاري و برقراري روابط بهتر با مشتريان باشد.

تاریخ انتشار: 1395/11/16

باشگاه مشتريان وفاداري يا رضايت

باشگاه مشتريان وفاداري يا رضايت

 توسعه و رقابت  در محيط کسب و کار , شرکت ها را به تجزيه و تحليل و تجديد نظر در هر عمليات و فعاليتشان در به دست آوردن مزيت رقابت  با ساير شرکتهامجبور کرده است.دو روش معمول براي رقابت در بازار شرايط  قيمت و کيفيت محصول  است. با اين حال، مطالعات نشان مي دهد، اين دو بازه بسيارآسان توسط ساير رقبا قابل تقليد مي باشد  و در نتيجه ,اين مورد باعث مي شود که تسلط خود را از مزيت  ايجاد  يک بازار رقابتي پايداراز دست بدهيم .

تاریخ انتشار: 1395/11/25

كارت وفاداري

كارت وفاداري

 

برنامه هاي وفاداري و استراتژي هاي بازاريابي توسط تجار براي تشويق مشتريان به ادامه خريد و يا استفاده از خدمات کسب و کار طراحي شده اند.

 اين برنامه ها پوشش بسياري از انواع کسب که هر يک با ويژگي هاي مختلف و پاداش متفاوت را شامل مي شود

 

تاریخ انتشار: 1395/11/27

اهميت ايجاد باشگاه مشتريان

اهميت ايجاد باشگاه مشتريان

مقدمه :

در تعريف باشگاه مشتريان ايجاد يک رابطه بين مشتري و سازمان آمده است که اهميت زيادي در دهه گذشته پيدا کرده است. شرکت ها متوجه شده اند که با حفظ مشتريان وفاداراز طريق تکرارخريد نه تنها فروش افزايش پيدا مي کند بلکه کاهش چشمگيري در هزينه پيدا کردن مشتريان جديد اتفاق مي افتد.

تاریخ انتشار: 1395/12/01

7 ايده براي برنامه وفاداري مشتري جهت رونق به كسب و كار شما(1)

7 ايده براي برنامه وفاداري مشتري جهت رونق به كسب و كار شما(1)

 

برنامه وفاداري يک برنامه پاداش ارائه شده توسط يک شرکت به مشترياني که اغلب به صورت مداوم از شما خريد مي کنند و يا ترغيب مشتريان ديگر براي خريد از شما. يک برنامه وفاداري مي تواند يک خدمات رايگان، پاداش، کوپن ها يا حتي محصولات آزاد را پيشبيني کند.

طبق گزارش سرشماري در سال 2015، خانوارهاي آمريکايي در برنامه هاي وفاداري به طور متوسط 29 عضو دارند، اما تنها 12 نفر از آنها فعال هستند. شرکت ها پول و وقت خود را از دست مي دهند و مشتريان از کسب و کارهايي که به آنها وفادار هستند ارزش بيشتري نمي برند.

اين سوال که چگونه مي توان ارزش هاي کافي در برنامه هاي خود اضافه کرد تا مشتريان خود را بازگرداند براي مجموعه هايي مطرح ميشود که با توجه به رقابت در بازار و اشباع شدن آن مطلع و در جستجوي راهي براي جذب مشتريان قبلي خود هستند.

تاریخ انتشار: 1396/05/01

7 ايده براي برنامه وفاداري مشتري جهت رونق به كسب و كار شما(2)

درخواست تماس