انواع برنامه هاي وفاداري بخش اول

انواع برنامه هاي وفاداري بخش اول

 

انواع برنامه هاي وفاداري 

 

انواع برنامه هاي وفاداري که ميتواند ما را به سمت موفقيت هدايت کنند به 6 دسته ي زير تقسيم مي شود :

1.     برنامه هاي وفاداري به شيوه زندگي خالص

2.     برنامه ميل بر اساس  درجه

3.     سيستم هاي وفاداري بر اساس نقطه

4.     برنامه مبتني بر جامعه

5.     برنامه هاي ائتلاف

6.     برنامه هاي وفاداري به ترکيبي

در زير به دو نوع از برنامه هاي وفاداري که در بالا نامبرده شد اشاره خواهيم کرد.

تاریخ انتشار: 1395/12/25

ايجاد برنامه وفاداري موفق

ايجاد برنامه وفاداري موفق

ناگفته هايي در ارتباط با استفاده از باشگاه مشتريان و ايجاد يک برنامه وفاداري موفق

باشگاه مشتريان زماني نتيجه بخش خواهد بود که برنامه ريزي و هدف خاصي را دنبال کند. با استفاده از نرم افزار باشگاه مشتريان و با مديريت آن ميتوانيد نتيجه اي بلند مدت از آن را در جهت پيشبرد اهداف خود ببينيد. در اين مقاله به بخشي از نکاتي مي پردازيم که شايد از ديده ما دور باشد:

 

 

تاریخ انتشار: 1396/02/26

باشگاه مشتريان يك ابزار قدرتمند

باشگاه مشتريان يك ابزار قدرتمند

 

باشگاه مشتريان يک ابزار قدرتمند

بهترين برنامه هاي وفاداري در تلاش براي به دست آوردن "به اشتراک گذاري با مشتري" است. با ارائه مشوق هاي منحصر به فرد، شما آنها را تشويق ميکنيد به طوري که آنها به بازديد از کسب و کارشما و خريد بيشتر ترغيب ميگردند. آنها را به بازديد و استفاده از محصولات و خدمات خود، به جاي رقبا تشويق کنيد.

برنامه وفاداري با ايجاد يک محيط تعاملي به شما براي ايجاد ارتباط با مشتريان خود اجازه مي دهد. اين يک اتفاق نيست. اين يک فرايند براي تغيير رفتار مشتري است. تغيير آن به طوري که آنها را به خريد محصولات و يا استفاده از خدمات خود ترغيب نماييد.

تاریخ انتشار: 1396/02/30

7 ايده براي برنامه وفاداري مشتري جهت رونق به كسب و كار شما(1)

7 ايده براي برنامه وفاداري مشتري جهت رونق به كسب و كار شما(1)

 

برنامه وفاداري يک برنامه پاداش ارائه شده توسط يک شرکت به مشترياني که اغلب به صورت مداوم از شما خريد مي کنند و يا ترغيب مشتريان ديگر براي خريد از شما. يک برنامه وفاداري مي تواند يک خدمات رايگان، پاداش، کوپن ها يا حتي محصولات آزاد را پيشبيني کند.

طبق گزارش سرشماري در سال 2015، خانوارهاي آمريکايي در برنامه هاي وفاداري به طور متوسط 29 عضو دارند، اما تنها 12 نفر از آنها فعال هستند. شرکت ها پول و وقت خود را از دست مي دهند و مشتريان از کسب و کارهايي که به آنها وفادار هستند ارزش بيشتري نمي برند.

اين سوال که چگونه مي توان ارزش هاي کافي در برنامه هاي خود اضافه کرد تا مشتريان خود را بازگرداند براي مجموعه هايي مطرح ميشود که با توجه به رقابت در بازار و اشباع شدن آن مطلع و در جستجوي راهي براي جذب مشتريان قبلي خود هستند.

تاریخ انتشار: 1396/05/01

7 ايده براي برنامه وفاداري مشتري جهت رونق به كسب و كار شما(2)

درخواست تماس