انواع برنامه هاي وفاداري بخش اول

انواع برنامه هاي وفاداري بخش اول

 

انواع برنامه هاي وفاداري 

 

انواع برنامه هاي وفاداري که ميتواند ما را به سمت موفقيت هدايت کنند به 6 دسته ي زير تقسيم مي شود :

1.     برنامه هاي وفاداري به شيوه زندگي خالص

2.     برنامه ميل بر اساس  درجه

3.     سيستم هاي وفاداري بر اساس نقطه

4.     برنامه مبتني بر جامعه

5.     برنامه هاي ائتلاف

6.     برنامه هاي وفاداري به ترکيبي

در زير به دو نوع از برنامه هاي وفاداري که در بالا نامبرده شد اشاره خواهيم کرد.

تاریخ انتشار: 1395/12/25

درخواست تماس