دلايل استفاده از نرم افزار CRM (قسمت اول)

دلايل استفاده از نرم افزار CRM (قسمت اول)

CRM  يک رويکرد استراتژيک است که در آن با درک نياز هاي مشتريان و سعي در انجام آن نيازها منجر به رضايت مشتريان ميگردد. مشتريان کليد حياتي براي هر کسب و کار و براي کمک به رشد آنها هستند. بنابراين، اجراي برنامه هاي کاربردي CRM يکي از ابزارهاي مهم است که کمک خواهد کرد به مديران و شرکت ها براي افزايش بيش از پيش رضايت و وفاداري مشتريان. علاوه بر اين، برخي از مزايايي که مشتريان پس از اجراي CRM را تحت تاثير قرار خواهد داد اين مزايا به مشتريان کمک خواهد کرد در جهت استفاده شاد و دلپذير  از امکانات نرم افزار CRM  براي کار با شرکت هايي که محصول و خدمات خود را به آنها ارائه ميکنند.

 

تاریخ انتشار: 1395/10/18

رضايت مندي و نارضايتي مشتريان

رضايت مندي و نارضايتي مشتريان

 

بررسي شکايت مشتريان در پي نارسايي هاي خدمات پس از فروش

وقتي مشتريان از يک کالا يا خدماتي ناراضي هستند، چه خواهد شد؟ رفتار شکايت آميز مشتري اصطلاحي است که همه ي اعمال متفاوت را که مشتريان هنگام نارضايتي از خريد بروز ميدهند را شامل ميشود. در مجموع پنج رفتار عمده شکايت آميز مشتريان مورد شناسايي قرارداده شده است.

 

تاریخ انتشار: 1395/12/23

مديريت شكايت مشتريان پيرو خدمات پس از فروش

مديريت شكايت مشتريان پيرو خدمات پس از فروش

تهيه روش سيستمي و فرآيند هاي مورد استفاده براي بهينه کردن شيوه ي رسيدگي به شکايتهاي مشتريان از جمله بهترين فرصت هاي سرمليه گذاري پيش روي شرکت ها در امور خدمت رساني به مشتريان دانست. در زير به ارائه ي چند دليل اشاره ميشود؛

تاریخ انتشار: 1396/04/04

اهميت پياده سازي CSM يا اندازه گيري رضايت مندي مشتري

اهميت پياده سازي CSM يا اندازه گيري رضايت مندي مشتري

امروزه يکي از اهداف شرکتها جلب رضايت مشتري مي باشد. اين رضايت با شناخت و توجه به نياز هاي مشتري و برآورده کردن آنها محقق ميشود که در تعاريف بيشتر به اين نكته توجه شده است. در حقيقت مشتري بعد از خريد يا گرفتن خدمات از شرکتها آن را با كيفيت دانست پس مشتري از خريد خود راضي ميباشد. در نتيجه بايد بيش از انتظارات مشتريان را در نظر گرفت تا به نتيجه مطلوب که همان رضايت مشتري است رسيد. برخي از محققين بر اين عقيده هستند که رضايت مندي مشتريان فقط بر پايه ي انتظارات آنان نمي باشد بلكه به نيازهاي اساسي آنها بايد اهميت داد. CSM و يا همان  ميزان رضايت مشتريان، عموماً زماني از طرف شرکتها اهميت داده ميشود که درمي يابند سود آنها در جلب رضايت مشتريان است و اين اصل که هزينه ي مشتري جديد چندين برابر مشتريان قديم و نگهدار از آنها ميباشد.

تاریخ انتشار: 1396/04/10

برنامه ريزي استراتژيک CRM (مديريت ارتباط با مشتري) قسمت دوم

برنامه ريزي استراتژيک CRM (مديريت ارتباط با مشتري) قسمت دوم

در قسمت اول در ارتباط با برنامه ريزي استراتژک CRM و نوع پياده سازي در مجموعه اشاره کرديم. با مباحثي از جمله شناسايي مشتري و تاثير آن در جمع آوري اطلاعات آنها در مرحله بعد ترغيب مشتري که از طريق تکنيک هاي رفتار با مشتري ميسر خواهد شد. در مراحل بعد حفظ و نگهداري مشتري مي باشد که اصول و فنون مذاکره با مشتري مهمترين اصل در جذب آن ميباشد. در مرحله بعد توسعه مشتري است که با جلب رضايت مشتري و وفادار سازي مشتري ميتوان به اين مهم دست پيدا کرد.

در ادامه به مباحثي مثل CEM ميپردازيم و در ادامه به طراحي نقشه مسير مشتري و بهبود مسير مشتري ميپردازيم.

تاریخ انتشار: 1396/08/29

افزايش اثر بخشي سازمان از طريق تعامل با مشتري بخش اول

افزايش اثر بخشي سازمان از طريق تعامل با مشتري بخش اول

 

رضايت مشتري، صرفا نقطه ورود براي دستيابي به يک رابطه عميق تر است که مبتني بر مشارکت با مشتري مي باشد.

هدف رضايت مشتريان: در حقيقت تفاوت شما و رقباي خود ممکن است در رتبه بندي و ايجاد رضايت مشتري باشد. آنچه که باعث جدا شدن شما از  رقابتان مي شود و رشد کسب و کارتان را تضمين مي کند، اين است که نياز هاي مشتريان خود را تا رضايت کامل آنها برآورده سازيد. مشتري راضي ارزشمندترين دارايي هر سازمان است. مشارکت مشتريان رشد پايدار و سودآور کسب و کار را براي شما تضمين مي کنند. آنها کساني هستند که به فروش مجدد محصولات شما کمک ميکنند و احتمالا آنها را به ديگران توصيه مي کنند. بنابراين، هدف شما نه تنها توليد، بلکه جلب رضايت مشتريان وفادار و ثابت است. بنابراين امروزه، بهره برداري از مشارکت هاي مشتري مهمترين منبع رقابتي سالم است؛ چه از تبليغات، چه محصول توليد شده توسط کاربر، پرسش هاي متداول خدمات مشتري، مجموعه هايي که مصرف کنندگان مي توانند با يکديگر همکاري کنند يا به توسعه محصول کمک کنند.

در اين مقاله مفهوم تعامل با مشتري، اصول و فرآيند تعامل با مشتري، معيارهاي تعامل براي سنجش مشارکت مشتري، استراتژي هاي تعامل با مشتريان آنلاين، چگونگي تعامل موفقيت هاي کسب و کار و روند ارتباط با مشتري را مورد بررسي قرار مي دهد.

تاریخ انتشار: 1396/11/16

درخواست تماس