كيفيت مبني بر خدمات پس از فروش

كيفيت مبني بر خدمات پس از فروش

 اکثر شرکتها در سراسر دنيا براي افزايش کيفيت محصول از روشهاي مختلفي بهره مي‌برند. يکي از بهترين روش ها تشکيل دايره کنترل کيفيت است که عبارت است از يک گروه تجمعي غير رسمي که براي تحليل موانع و مشکلات مربوط به کيفيت و فرآيند توليد، جلساتي تشکيل مي‌گردد و راه حل هايي جهت بهبود محصول و ارائه خدمات به مشتريان به مديريت مجموعه ارائه مي‌گردد.

تاریخ انتشار: 1395/11/24

روش قيمت گذاري و بدست آوردن سود و زيان در نرم افزار صرافي پيشرو

روش قيمت گذاري و بدست آوردن سود و زيان در نرم افزار صرافي پيشرو

قيمت گذاري:

جهت به دست آوردن بهاي تمام شده ارزها در هر منبع نياز به قيمت گذاري تا تاريخ مورد نظر است.

سه روش جهت محاسبه بهاي تمام شده وجود دارد:

FIFO,LIFO,Moving average

تاریخ انتشار: 1395/11/27

بررسي گزارشات خريد و فروش نرم افزار صرافي

بررسي گزارشات خريد و فروش نرم افزار صرافي

 

گزارش فروش:

 در نرم افزار صرافي پيشرو با استفاده از منوي گزارش فروش مي توانيد از کليه فروش هاي خود گزارشات خاصي تهيه کنيد.

گزارش خود را مي توانيد در بازه تاريخ مشخصي تنظيم کنيد. همچنين مي توانيد کد طرف حساب، کد گروه کالا، کد نوع کالا، کد کالا و حتي بر اساس نام کاربري که فروش را ثبت کرده است گزارش هاي خود را تنظيم  کنيد.

 

تاریخ انتشار: 1395/12/08

درخواست تماس