12راه براي افزايش علاقمندي مشتري

12راه براي افزايش علاقمندي مشتري

  1. ارزش قايل شدن براي وفاداري مشتري:
    قدرداني از مشتريان قديمي و وفادار مي‌تواند تأثير مثبتي در بهبود روابط في‌مابين داشته باشد. جهت سهولت در اين کار، ما به شما نرم افزار باشگاه مشتريان شرکت پيشرو رايانه را پييشنهاد ميکنيم.

 

تاریخ انتشار: 1395/11/17

درخواست تماس