روش‌هاي جستجو سند در سيستم حسابداري پيشرو رايانه

روش‌هاي جستجو سند در سيستم حسابداري پيشرو رايانه

از امکانات هر سيستم حسابداري، امکان گزارشگيري از اسناد مالي مي باشد. گاهي پيش مي‌آيد که حسابدار نياز دارد در سطح ساده‌تر سند و يا آرتيکل خاص از سند را جستجو نموده تا در صورت لزوم آن را ويرايش نمايد. در ادامه به بررسي برخي از روش‌هاي جستجو سند و آرتيکل در نرم‌افزار پيشرو مي‌پردازيم.

تاریخ انتشار: 1396/05/14

خصوصيات نرم افزار حسابداري پيشرو بخش اول

خصوصيات نرم افزار حسابداري پيشرو بخش اول

صاحبان کسب و کار به دنبال نرم افزاري هستند تا بتوانند در کنار امکاناتي که به آنها ارائه ميدهد نيازي به تعويض نرم افزار نباشد. شايد پيش آمده باشد که بارها يک نرم افزار حسابداري در يک مجموعه تعويض شده باشد يا گاهاً ممکن است امکانات نرم افزار جوابگوي کار آن مجموعه را ندهند.

پس بايد شاخصه هايي بابت انتخاب نرم افزار در نظر داشت تا ضمن انتخاب درست نرم افزار حسابداري از متقبل شدن هزينه اضافي جلوگيري شود.

در ادامه به بررسي ويژگي يک نرم افزار مناسب حسابداري مي پردازيم:

تاریخ انتشار: 1396/10/03

درخواست تماس