معرفي نرم افزار تسهيلات

در سازمانهایی که بنا به دلایلی از بانکها و موسسات دیگر وام و یا تسهیلاتی دریافت شده است و برای باز پرداخت این تسهیلات نیاز به کنترل زمان باز پرداخت و احیاناً در صورت دیرکرد محاسبه جریمه مربوط به دیرکرد میباشد؛ همچنیین برای سازمانهایی که وام به طرف حساب های خودپرداخت نموده اند و نیازمند کنترل دریافت آنها و محاسبه نحوه دریافت جرایم مربوط به دیرکرد میباشند وجود این نرم افزار الزامی میباشد که امکانات مربوط به این نرم افزار در ذیل آمده است:


امکانات نرم افزار تسهیلات پيشرو:

• تعریف انواع تسهیلات بانکی و قرارداد وام های دریافتی
• ثبت قراردادهای تسهیلات دریافتی از اشخاص و بانک ها به همراه تمامی مشخصات تسهیلات
• کنترل و ثبت تعداد اقساط و نرخ سود وام دریافتی در نرم افزار تسهیلات
• امکان برداشت خودکار اقساط در سررسید وام
• ثبت میزان سود توافقی تسهیلات
• صدور سند خودکار حسابداری به تفکیک اصل و سود وام
• تنظیم سررسید های پرداخت اقساط تسهیلات
• تنظیم سر رسید های مراحل دریافت تسهیلات
• گزارش ریز تسهیلات دریافتی از بانک ها
• امکان ثبت مانده اول دوره تسهیلات در زمان شروع به کار نرم افزار تسهیلات
• امکان تسویه حساب و یا لغو قراردادهای صادره
• گزارش کنترل تسهیلات دریافتی به تفکیک اصل و سود
• گزارش مانده تسهیلات دریافتی
• گزارش مراحل پرداخت نشده تسهیلات
• گزارش خلاصه وضعیت تسهیلات
• گزارش اقساط سر رسید شده که هنوز پرداخت نشده اند
• مشاهده وضعیت وام به همراه اطلاعات وام دریافتی و تعداد و مبلغ اقساط پرداختی و...
• گزارش اقساط معوق به صورت اصل و بهره و محاسبه جریمه متعلقه

درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده رتبه در گوگل
درخواست تماس