نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری، سیستمی کاملاً مشخص برای دریافت و پرداخت هایی که در شرکت صورت می گیرد، می باشد که در این نرم افزار انواع دریافت ها چه به صورت نقد، چک ، دریافت از حساب ... و انواع پرداخت ها بصورت نقد، چک، پرداخت از حساب و ... ثبت می گردد. در زیر امکانات بیشتر مربوط به نرم افزار خزانه داری آمده است:


امکانات نرم افزار خزانه داری

• امکان تعريف انواع چک، شعب بانکي، حساب بانکي، درآمد و هزينه، طرف‌حساب‌هاي مختلف و ...
• امکان تعريف دسته‌چک‌هاي مختلف و استفاده از شماره سريال چک ثبت شده در صدور چک به‌صورت اتوماتيک
• امکان تعريف ليست سياه جهت دادن آلارم به هنگام ثبت چک براي مشتريان داراي سوءسابقه مالي
• امکان ثبت دريافت و پرداخت به صورت چک، نقد و يا حواله بانکي
• امکان تعریف چند صندوق و تعریف سطح دسترسی برای هر کدام
• پيشنهاد مراحل بعدي انجام عمليات روي چک با توجه به مرحله‌اي که چک ثبت شده در آن وجود دارد
• امکان ثبت دريافت و پرداخت نقدي با قابليت جستجو
• امکان ثبت دريافت از حساب و واريز به حساب جاري و انتقال بانک به بانک با قابليت جستجو
• امکان ثبت هزينه و درآمد با قابليت جستجو
• امکان ثبت چک‌هاي دريافتي و پرداختي با قابليت چاپ برروي چک‌هاي رايج
• امکان تغيير و طراحي چاپ چک
• امکان تعريف کدينگ بخش هاي سازماني
• امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسيد براي کليه اسناد دريافتني و واگذاري
• امکان کنترل اعتبار طرف‌حساب از نظر مبلغ هر فقره چک و جمع چک‌هاي پاس نشده در زمان ثبت چک
• امکان تنظيم هشدار جهت موعد اسناد دريافتي و پرداختي با امکان تعيين بازه زماني
• امکان جستجوي سريع پيشرفته وانجام عمليات به صورت دسته هاي برروي چک‌هاي دريافتي و واگذاري
• امکان تعيين کدهاي حسابداري براي انواع مختلف و مراحل گوناگون از چک جهت صدور سند حسابداري بصورت اتوماتيک
• امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری
• انجام مغایرت گیری بانکی
گزارشات
• گزارش عملکرد صندوق با امکان تعيين آيتم هاي تأثيرگذار
• گزارش موجودي بانک به صورت لحظه اي
• گزارش رأس گيري و گزارش امکان سنجي بانک
• گزارشات متنوع از دريافت نقدي، پرداخت نقدي، درآمد، هزينه، دريافت از حساب، واريز به حساب، اسناد دريافتي و پرداختي
• گزارش از چک‌هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده در يک بازه زماني

ارتباط با سایر نرم افزار ها

امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری و صدور سند اتوماتیک و یا دستی
ارتباط با نرم افزار خرید و فروش جهت تصویه فاکتور
ارتباط با نرم افزار تسهیلات جهت دریافت چک ضمانت و یا دریافت اقساطمقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده رتبه در گوگل
درخواست تماس